v
 

Let's Support Thai Social Enterprises


ความตั้งใจในการเขียนบล็อกวันนี้เกิดขึ้นมาตอนที่เมไปเดินเล่นที่งาน คนไทยขอมือหน่อย 2016 เมื่อวันที่ 14-17 ม.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งงานจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยเมได้ไปร่วมงานทุกปีเลยค่ะ สองปีก่อนในฐานะคนที่ทำงานในกิจการเพื่อสังคม แต่ปีนี้ไปในฐานะผู้ร่วมงานค่ะ

โดยงานคนไทยขอมือหน่อย มีไอเดียเริ่มต้นมาจากมูลนิธิ "คนไทย" ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีองค์กรทำงานเพื่อสังคมมากกว่า 200 แห่งมาออกร้านและนำเสนอกิจกรรมที่พวกเขาลงมือทำให้สังคมของเรา ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาสาภาคประชาชน ด้านปัญญา จิตวิญญาณ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสตรีและครอบครัว ด้านนวัตกรรมทางสังคม

ทุกปีที่ไป เมก็จะจับจ่ายพอสมควรเลยทีเดียว เพราะรู้ว่าเงินจากเรา จะช่วยสนับสนุนการทำงานๆ ของหลายๆ องค์กรให้สามารถดำเนินกิจกรรมของพวกเขาไปได้ โดยมีเป้าหมายร่วมกันก็คือทำให้สังคมของเราน่าอยู่ค่ะ บูธแต่ละบูธก็จะมีกิจกรรมต่างๆ ให้ได้ลอง ได้เล่น ได้ช่วย มีมากมายที่เมคงเล่าตรงนี้ไม่ไหว เลยขอเล่าย่อๆ ว่าเมช็อปเพื่อช่วยองค์กรไหนมาบ้างค่ะ

เมได้หนังสือจากสำนักพิมพ์ สวนเงินมีมา ซึ่งเมเจอที่ไหนก็จะอุดหนุนหนังสืออยู่เรื่อยๆ ค่ะ สนใจเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.suan-spirit.com/ นอกจากนั้นเมก็อุดหนุนกระเป๋าย่าม จาก ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง จ.ลพบุรีด้วย และทานอาหารของโครงการ FOOD4GOOD ที่ร่วมกับร้านอาหาร เพื่อส่งเสริมโภชนาการของคนไทยโดยนำรายได้จากการขายไปช่วยเหลือเรื่องอาหารและโภชนาการของเด็กๆ ที่ขาดแคลน https://www.facebook.com/food4goodth